Savudrijsko-buzetska antiklinala


Savudrijsko-buzetska antiklinala
• Savudrija-Buzet anticline

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.